На 14.09.2020 г. Фейвъритс ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Целта на проекта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
С помощта на финансовата подкрепа от Европейския съюз очакваме постигане на положителен ефект свързан с преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и осигуряване на стабилност на фирмата.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-17914-C01

Бенефициент:  ФЕЙВЪРИТС ЕООД
 
Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8500.00 лв. европейско и  1500.00 лв. Национално съфинансиране.
 
Начало: 14.09.2020 г.
Край: 14.12.2020 г.