Skip to main content

Подкрепа на микро и малки предприятия за

На 14.09.2020 г. Фейвъритс ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.Целта на проекта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив […]

Favourites Faces

Favourites Faces

Здравейте приятели, ако работата ни Ви е заинтригувала, предлагам Ви да посетите и другият ни сайт – Favourites Faces . Идеята ни бе да наблегнем на изкуството в създаването на мебели, за това там ще откриете повече Art отколкото конструктивни решения.